شانزدهمین نمایشگاه بین المللی جامع صنعت کشاورزی(مکانیزاسیون،آبیاری،زراعت،باغبانی)
ساعت بازدید ۱۵ الی ۲۱

مکان برگزاري : نمایشگاه اصفهان
تاريخ برگزاري : یک شنبه - ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
تاريخ پايان : پنج شنبه- ۱۳۹۶/۱۰/۲۸