لیست مزایده های کالا و مواد

مزایده
۲۱ اسفند , ۱۳۹۶
مزایده فروش ۴۰۰۰تن مخازن سازمان مرکزی: شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی حفاری ایران منبع: www.shana.ir
مزایده
فوری/// مزایده شماره ۱۷۹ (فروش ۲۹۴ ردیف قطعات یدکی مربوط به لیفتراک YALE، کمپرسور هوای ...
مزایده
۴ دی , ۱۳۹۶
مزایده فروش دستگاه تلفن سازمان مرکزی: شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان مازندران منبع: www.shana.ir