لیست مناقصه های کالا و مواد

مناقصه
۱۵ اردیبهشت , ۱۳۹۸
مناقصه خرید تجهیزات شبکه دیتا (٩٥,٢٨) سازمان برگزار کننده: شرکت پالایش گاز ایلام منبع: www.shana.ir
مناقصه
۷ بهمن , ۱۳۹۷
مناقصه خرید قطعات پیکاب سازمان مرکزی: شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز ...
مناقصه
مناقصه ترانسفورماتور روغنی سازمان مرکزی: شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب منبع: ...