پزشکی و آزمایشگاهی

فروش
۲۳ مهر , ۱۳۹۷
واردات و فروش انواع مواد شیمیائی آزمایشگاهی پارادی متیل آمینو بنز آلدئید (کوایکس ) بوراکس بوتیل هیدروکسی آنیزول بوتیل ...
فروش
۳ مهر , ۱۳۹۷
واردات و فروش انواع شیشه آلات آزمایشگاهی ارلن مایر cc 25 ارلن مایر cc 50 ارلن مایر cc ...
خرید
۲۵ شهریور , ۱۳۹۷
فروش باتری سمعک Rayovac باتری های Rayovac پرفروش ترین با تری ها در سراسرجهان باتری های روی-هوا مدل ...
فروش
۲ خرداد , ۱۳۹۷
قطره دنتول Dentol مسکن فوری درد دندان و ضدعفونی‌کننده دهان میباشد
فروش
۱۰ اردیبهشت , ۱۳۹۷
تولید و فروش انواع تجهیزات سالن تشریح انواع تخت و میز تشریح جسد ساده (پرتابل ...
خرید
۶ اردیبهشت , ۱۳۹۷
تولید و فروش قرص استامينوفن استامینوفن دارویی مسکن و تب‌بُر است که بطور گسترده مورد استفاده ...
فروش
دیکلوفناک به عنوان کاهنده درد، تحریک، تورم و خشکی مفصل در آرتریت، نقرس و سایر ...
خرید
فروش سیتافورمین مکانیسم اثر: سیتافورمین® ترکیبی از یک مهار کننده آنزیم دی پپتیدیل پپتیداز تیپ 4 ...