شما با استفاده از امکانات سامانه صنعتی به طور مستقیم و بدون واسطه خدمات (کالا ، ماشین آلات ، معدن و ...) به تمامی صنعتگران و بازرگانان عرضه می نمایید .