برچسب های پست خاک نسوز’

فروش
۱۴ تیر , ۱۳۹۸
فروش خاک نسوز و خاک صنعتی ، گل نسوز
فروش
۱۱ اردیبهشت , ۱۳۹۷
فروش چسب نسوز 1200 و 1400 درجه
فروش
۲ اردیبهشت , ۱۳۹۷
فروش انواع آجر نسوز آجر های نسوز عایق سبک و وسنگین آجر نسوز کوره با ابعاد مختلف ...
فروش
۳۰ فروردین , ۱۳۹۷
فروش صفحه نسوز مواد نسوز ساختمانی، شیمیایی، معدنی، صنعتی ایرانی ، آسیایی و اروپایی
فروش
۵ مرداد , ۱۳۹۶
فروش معدن خاک نسوز ذخیره بالا نزدیک به جاده اصلی 500 تن دپو موجود دارای پروانه بهره برداری
فروش
۲۵ فروردین , ۱۳۹۶
فروش خاک اخرا خاک سرخ که یکی از رنگدانه های اکسید آهن محسوب می شود. از زمانهای ...
فروش
۶ بهمن , ۱۳۹۵
فروش خاک نسوز جهت ساخت آجرهای نسوز کاربرد: صنایع لعاب سازی، مقره سازی، چینی مظروف، چینی بهداشتی، چینی ...
خرید
۲۱ مرداد , ۱۳۹۵
فروش انواع جرم نسوز جرم نسوز شاموت برای تعمیرات کوره تا 1500 درجه اصفهان جرم نسوز برای ...
فروش
فروش آجر شاموتی آجر نسوز کوره با ابعاد مختلف از 1260 درجه تا 1700 درجه