برچسب های پست شیر’

فروش
۲۹ مهر , ۱۳۹۵
تولید و فروش انواع شیر های یکطرفه شیر یکطرفه ای وزنه ای ترمز دار شیر یکطرفه لولایی شیر ...
فروش
فروش شیر کنترل کاربرد شیرهای کنترل اتوماتیک: شیرهای کنترل اتوماتیک پیلوت دار نهرآب به عنوان شیرهای ...
فروش
۲۷ مهر , ۱۳۹۵
فروش انواع شیر های آتش نشانی شیر آتش نشانی زیر زمینی با تخلیه خودکار (Underground Hydrant) شیر ...
فروش
۲۶ مهر , ۱۳۹۵
تولید و فروش انواع شیرهای کنترلی اتوماتیک شیر فلوتر قطع و وصل شیر فلوتر انطباقی شیر کنترل دبی ...
فروش
تولید و فروش انواع شیر های هوا شیر هوای روزنه بزرگ (خلا شکن) شیر هوای تک محفظه ...
فروش
۱۵ مهر , ۱۳۹۵
فروش شیر استرلیزه در تولید شیر استریل پس از تنظیم درصد چربی در شیرهای صنعتی، محصول ...
فروش
فروش شیر کشویی زبانه لاستیکی استفاده از زبانه لاستیکی با هسته چدنی جهت آببندی بهتر بدنه ...
فروش
۱۴ مهر , ۱۳۹۵
فروش شیر های یکطرفه توپی لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دستورالعملهای نگهداری ، نصب ...
فروش
فروش شیر هالوجت شیر هالوجت از نوع پیچی: شیرهای هالوجت پیچی به دو دسته دستی و ...