برچسب های پست چسب نسوز’

فروش
۱۱ اردیبهشت , ۱۳۹۷
فروش چسب نسوز 1200 و 1400 درجه
فروش
۱۳ اردیبهشت , ۱۳۹۶
فروش چسب نسوز 1200 و 1400 درجه جهت مصرف : کوره های نفت ، پتروشیمی ، ...